129,000تومان سالانه

هاست لینوکس بسته 1
100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

149,000تومان سالانه

هاست لینوکس بسته 2
250 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

199,000تومان سالانه

هاست لینوکس بسته 3
1000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

399,000تومان سالانه

هاست لینوکس بسته 4
5000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

طراحی شده با ❤️