دسته بندی ها

  عملیات

ویندوز اس اس دی 1
شروع از 179,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز اس اس دی 2
شروع از 199,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز اس اس دی 3
شروع از 259,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز اس اس دی 4
شروع از 409,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
40 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان