دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس بسته 1
259,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه ۱۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس بسته 2
349,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه 300 گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس بسته 3
499,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه 500 گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس بسته 4
799,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
50 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه ۱۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان