دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس NVMe CA1
299,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 NVMe گیگ دیسک
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس NVMe CA2
349,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 NVMe گیگ دیسک
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس NVMe CA3
469,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 NVMe گیگ دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس NVMe CA4
699,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
50 NVMe گیگ دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان