دسته بندی ها

  عملیات

میکروتیک ایران پلن ۱
279,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
256 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه ۱۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک ایران پلن ۲
499,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ماهانه 500 گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک ۱ ترکیه
259,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
256 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۲۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک ۱ آلمان
259,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
256 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۲۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک ۲ آلمان
359,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
512 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود ‍(محدودیت سرعت پورت روی ۴۰ مگ پس از عبور مصرف عادلانه ۱۰ ترابایت)
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای آلمان
399,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود ‍(محدودیت سرعت پورت روی ۴۰ مگ پس از عبور مصرف عادلانه 40 ترابایت)
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک ۲ ترکیه(حرفه ای)
359,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود ‍(محدودیت سرعت پورت روی ۳۰ مگ پس از عبور مصرف عادلانه ۱۰ ترابایت)
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک آمریکا
329,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو(۲۵٪)
256 MB رم
1 گیگ دیسک
ترافیک نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای آمریکا
399,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
ترافیک نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک کانادا
329,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو(۲۵٪)
256 MB رم
1 گیگ دیسک
ترافیک نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای کانادا
399,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
ترافیک نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
پنل نصب مجدد
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای فرانسه
359,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک NVMe
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک انگلیس
329,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
256 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای انگلیس
399,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
6 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک هلند پلن پایه
329,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
256 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۵۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک هلند پلن متوسط
429,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
512 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۱۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک هلند پلن پیشرفته
529,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
512 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۲۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
میکروتیک حرفه ای هلند
899,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
1024 MB رم
1 گیگ دیسک
پهنای باند ۱۰۰۰۰ گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان