199,000تومان سالانه

هاست حرفه ای بسته 1
100 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

149,000تومان سالانه

هاست حرفه ای بسته 2
250 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

289,000تومان سالانه

هاست حرفه ای بسته 3
1000 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

499,000تومان سالانه

هاست حرفه ای بسته 4
5000 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

طراحی شده با ❤️