299,000تومان ماهانه

مدیریت پایه
2 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ و مدیریت رایگان
آنتی دی داس

399,000تومان ماهانه

مدیریت متوسط
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
80 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ و مدیریت رایگان
آنتی دی داس

699,000تومان ماهانه

مدیریت حرفه ای
8 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
200 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ و مدیریت رایگان
آنتی دی داس

طراحی شده با ❤️