129,000تومان سالانه

هاست ویندوز بسته 1
100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

159,000تومان سالانه

هاست ویندوز بسته 2
250 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

249,000تومان سالانه

هاست ویندوز بسته 3
1000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

399,000تومان سالانه

هاست ویندوز بسته 4
5000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ

طراحی شده با ❤️