1,999,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی ایران - سوپر جت
CPU: 2X E5-2650 V2
Ram: 96GB
HDD: 2x3TB Sata Enterprise OR 1X SSD 500 And 1xSata 3TB
Raid Controller: HP P420 2GB
Uplink: 1GB
DDoS Protection: Yes
Remote KVM: 24X7
پهنای باند کاملا نامحدود یک به یک
دیداس پروتکشن ویژه گیم سرور
دیتاسنتر برج میلاد

1,799,000تومان ماهانه

جت ایران
CPU: 2X E5-2630 V2
Ram: 32 GB
HDD: 4x900GB Sas Enterprise
Raid Controller: HP P420 2GB
Uplink: 1GB
DDoS Protection: Yes
Remote KVM: 24X7
پهنای باند کاملا نامحدود یک به یک
دیداس پروتکشن ویژه گیم سرور
دیتاسنتر برج میلاد

1,399,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی اروپا سوپر جت
CPU: 2X E5-2450l
Ram: 96GB
HDD: 2x900 Sas Enterprise - 10K 6G
Raid Controller: HP P420 2GB
Uplink: 1GB
DDoS Protection: Yes
Remote KVM: 24X7
BW: Unlimited
Setup Fee: Free

1,199,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی ترکیه - جت
CPU: 2X E5-2620
Ram: 32GB
HDD: 1X SSD 250 OR 1X Sata 1TB
Raid Controller: HP P420 2GB
Uplink: 1GB
DDoS Protection: Yes
Remote KVM: 24X7
BW: Unlimited
Setup Fee: Free

طراحی شده با ❤️