دسته بندی ها

  عملیات

هاست حرفه ای بسته 1
299,000تومان سالانه
100 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست حرفه ای بسته 2
379,000تومان سالانه
250 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست حرفه ای بسته 3
549,000تومان سالانه
1000 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست حرفه ای بسته 4
699,000تومان سالانه
5000 مگابایت فضا
1 core cpu
1 GB Ram
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
انتقال رایگان بک آپ
سفارش دهید ستاپ رایگان