دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی گرافیک دار ترکیه 2 0 موجود است
1,099,000تومان ماهانه
 • 8 Core CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD Disk
 • RX550 GDDR5 GPU
 • 1Gb Uplink
 • 99.9% Uptime
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی گرافیک دار ترکیه 3 0 موجود است
1,499,000تومان ماهانه
 • 10 Core CPU
 • 12GB DDR4 RAM
 • 70GB SSD Disk
 • RX550 GDDR5 GPU
 • 1Gb Uplink
 • 99.9% Uptime
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی گرافیک دار ترکیه 4 0 موجود است
2,159,000تومان ماهانه
 • 16 Core CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 120GB SSD Disk
 • RX550 GDDR5 GPU
 • 1Gb Uplink
 • 99.9% Uptime
سفارش دهید ستاپ رایگان