دسته بندی ها

  عملیات

سرور اختصاصی ترکیه پلن 1 0 موجود است
1,799,999تومان ماهانه
 • 2 X E5-2630 2.3GHz CPU
 • 96GB DDR3 RAM
 • 1 X SSD 500 Hard
 • Unlimited Traffic
 • 1GB Uplink
 • Turkey Country
 • 99.9% Uptime
 • Yes DDoS Protection
 • Yes KVM
سفارش دهید 150,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی ترکیه پلن 2 0 موجود است
1,999,000تومان ماهانه
 • 2 X E5-2630l V3 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2 X SSD 500 Hard
 • Unlimited Traffic
 • 1GB Uplink
 • Turkey Country
 • 99.9% Uptime
 • Yes DDoS Protection
 • Yes KVM
سفارش دهید 150,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی ترکیه پلن 3 0 موجود است
2,499,000تومان ماهانه
 • 2 X E5-2680 2.7GHz CPU
 • 128GB DDR3 RAM
 • 1TB SSD Hard
 • Unlimited Traffic
 • 1GB Uplink
 • Turkey Country
 • 99.9% Uptime
 • Yes DDoS Protection
 • Yes KVM
سفارش دهید 150,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی ترکیه پلن 4 0 موجود است
3,999,000تومان ماهانه
 • 2 X E5-2660 V2 CPU
 • 256GB DDR3 RAM
 • 2 X 1TB SSD Hard
 • Unlimited Traffic
 • 1GB Uplink
 • Turkey Country
 • 99.9% Uptime
 • Yes DDoS Protection
 • Yes KVM
سفارش دهید 150,000 هزینه تنظیم