دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس SSD1 ترکیه 0 موجود است
239,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس SSD2 ترکیه 0 موجود است
299,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
کانفیگ اولیه رایگان
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس SSD3 ترکیه
1,347,000تومان سه ماهه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود(مصرف عادلانه)
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس SSD4 ترکیه
2,097,000تومان سه ماهه
8 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
50 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود(مصرف عادلانه)
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان