دسته بندی ها

  عملیات

ویندوز NVMe DE1 0 موجود است
399,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 NVMe گیگ دیسک
پهنای باند محدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe DE2
469,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 GB رم
25 گیگ دیسک SSD
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe DE3
609,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 GB رم
30 گیگ دیسک NVMe
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe DE4
889,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
40 گیگ دیسک
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان