دسته بندی ها

  عملیات

ویندوز NVMe1 ترکیه 0 موجود است
299,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 NVMe گیگ دیسک
پهنای باند 500 گیگ
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe2 ترکیه
349,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 GB رم
25 گیگ دیسک SSD
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe3 ترکیه
459,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 GB رم
30 گیگ دیسک NVMe
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe4 ترکیه
699,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
40 گیگ دیسک
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
سفارش دهید ستاپ رایگان