دسته بندی ها

  عملیات

ویندوز NVMe1 فرانسه 0 موجود است
239,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe2 فرانسه
349,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe3 فرانسه
449,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
ویندوز NVMe4 فرانسه
699,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
40 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان