دسته بندی ها

  عملیات

سرور اختصاصی ایران - سوپر جت
1,999,000تومان ماهانه
پهنای باند کاملا نامحدود یک به یک
دیداس پروتکشن ویژه گیم سرور
دیتاسنتر برج میلاد
 • 2X E5-2650 V2 CPU
 • 96GB Ram
 • 2x3TB Sata Enterprise OR 1X SSD 500 And 1xSata 3TB HDD
 • HP P420 2GB Raid Controller
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM
سفارش دهید ستاپ رایگان
جت ایران
1,799,000تومان ماهانه
پهنای باند کاملا نامحدود یک به یک
دیداس پروتکشن ویژه گیم سرور
دیتاسنتر برج میلاد
 • 2X E5-2630 V2 CPU
 • 32 GB Ram
 • 4x900GB Sas Enterprise HDD
 • HP P420 2GB Raid Controller
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور اختصاصی اروپا سوپر جت
1,399,000تومان ماهانه
 • 2X E5-2450l CPU
 • 96GB Ram
 • 2x900 Sas Enterprise - 10K 6G HDD
 • HP P420 2GB Raid Controller
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM
 • Unlimited BW
 • Free Setup Fee
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور اختصاصی ترکیه - جت 0 موجود است
1,199,000تومان ماهانه
 • 2X E5-2620 CPU
 • 32GB Ram
 • 1X SSD 250 OR 1X Sata 1TB HDD
 • HP P420 2GB Raid Controller
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM
 • Unlimited BW
 • Free Setup Fee
سفارش دهید ستاپ رایگان