دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس بسته 2 0 موجود است
199,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
25 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس بسته 3
449,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس بسته 4
699,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
50 گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان