دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس فرانسه NVMe1 0 موجود است
239,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو
2 گیگ رم
20 SSD گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس فرانسه NVMe2 0 موجود است
299,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو
3 گیگ رم
25 SSD گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس فرانسه NVMe3
449,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو
4 گیگ رم
30 SSD گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان
لینوکس فرانسه NVMe4
699,000تومان ماهانه
6 هسته سی پی یو
8 گیگ رم
40 SSD گیگ دیسک
پهنای باند نامحدود
آپلینک 1 گیگ
آپتایم 99%
آنتی دی داس
سفارش دهید ستاپ رایگان